Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

19:42
0254 b6e9 390
Reposted fromirmelin irmelin viamrrru mrrru
otella
19:41
5219 83a3 390
Reposted fromkaiee kaiee viaakunin akunin
otella
19:40
7821 7efc 390
Reposted fromtfu tfu viamuccia muccia
otella
15:50
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

April 18 2018

otella
17:05
3255 90b0 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLogHiMa LogHiMa
17:02
9490 8fca 390

shiftythrifting:

Bought this one

Reposted fromsimonsayer simonsayer viaLogHiMa LogHiMa
otella
17:00
Reposted fromcatdog2 catdog2 viaAnkhe Ankhe
otella
17:00
Reposted fromgruetze gruetze viathomerth thomerth
otella
16:59
Reposted fromabsolem absolem viapetro petro

April 15 2018

otella
18:12
2568 bf6f 390
Reposted frompiehus piehus viarichardm richardm

April 03 2018

otella
18:44
otella
18:41
6478 5982 390
Reposted fromtichga tichga viarichardm richardm

April 02 2018

otella
08:58
6676 7a13 390
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei viajoannna joannna
otella
08:52
2975 6eaa 390
Reposted frombiru biru viajoannna joannna

March 31 2018

otella
20:25
1975 bd27 390
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna vianokturnal nokturnal
otella
20:23
otella
19:34
0570 7d34 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaganzrockbar ganzrockbar
otella
19:33
6948 4a10 390
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viaki-adi ki-adi
19:17

March 18 2018

otella
22:02
0621 f948 390
Reposted frompunisher punisher viarichardm richardm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl